Bloemrijke kruidenmengsels

Zoals eerder in onze nieuwsbrief aangegeven willen wij onze leden ondersteunen bij het randenbeheer. Hierbij kunnen randen langs velden, akkers of landschapselementen over ca. 3 m breedte worden ingezaaid met bijv. bloemrijke kruidenmengsels om de biodiversiteit te...

1e kievitsei is gevonden!

Vandaag 12 maart is in de Hof van Twente het 1e kievitsei van 2020 gevonden in de buurt van kasteel Nijenhuis. De gelukkige vinder is Jan West uit Diepenheim. Samen met de burgemeester zijn we even gaan controleren of het nestje er werkelijk lag….. De namen van...

Gebiedsbijeenkomst NIL

Op woensdag 11 maart hebben we een zeer leerzame bijeenkomst gehad rond het thema “Natuurinclusieve landbouw”. Sprekers van Collectief Midden Overijssel, waterschap, LTO, Staatsbosbeheer en anderen hebben geprobeerd om de problemen rond dit thema duidelijk...
Stappen zetten in Dieka

Stappen zetten in Dieka

Op 5 oktober jl. heeft Hooltwark meegedaan aan de beurs ‘Stappen zetten in Dieka’. We hebben daar veel reacties gehad en uiteindelijk hebben bijna 10 nieuwe leden zich aangemeld.

Algemene Leden Vergadering

De laatste Algemene Leden Vergadering (ALV) is dit jaar gehouden op 19 juni 2019 bij ons lid Theeschenkerij De Schutte aan de Plasdijk 20 in Markelo. Hier  vindt u het verslag van de vergadering.     Voorgaande vergaderingen Notulen 24 april 2018...