De gemeente Hof van Twente gaat veel aandacht besteden aan het in stand houden van de biodiversiteit.

Zie voor de plannen het betreffende document.