Samenwerking

Naast de samenwerking met 6 andere agrarische natuurverenigingen heeft Hooltwark contacten met diverse instanties op het terrein van natuur en natuurbeheer. Via onderstaande links krijgt u informatie over deze instanties.

  • Gemeenschappelijk landbouwbeleid
  • Netwerk Platteland
  • Maarkels Landschap
  • SCAN-Collectieven
  • Groen-loket Overijssel
  • Landschap Overijssel