Samenwerking

Naast de samenwerking met 6 andere agrarische natuurverenigingen heeft Hooltwark contacten met diverse instanties op het terrein van natuur en natuurbeheer. Via onderstaande links krijgt u meer informatie over deze instanties.