Beste leden van Hooltwark,

In normale tijden organiseert de agrarische natuurvereniging Hooltwark in het voorjaar een algemene ledenvergadering (ALV).

In de statuten van de vereniging staat dit omschreven in artikel 15, lid 2:

“Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering gehouden. Deze termijn kan door de algemene vergadering worden verlengd”

Het verenigingsjaar van Hooltwark loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder kalenderjaar.

In de huidige omstandigheden met de maatregelen die genomen zijn in verband met de Corona-crisis, is het niet mogelijk om deze vergadering vóór 1 juli te organiseren.

Het verlengen van de termijn waarbinnen vergaderd moet worden, kan ook niet omdat de ALV waarin dat geregeld zou moeten worden, niet bijeen mag komen.

Om dit soort problemen op te vangen, heeft de regering een tijdelijke noodwet opgesteld.

Hierin wordt geregeld, dat de termijn waarbinnen de ALV bijeen moet komen, verlengd kan worden met maximaal 4 maanden. Deze noodwet is intussen in werking getreden.

Op basis hiervan heeft het bestuur van ANV Hooltwark besloten om de algemene ledenvergadering uit te stellen tot komend najaar.  Tot wanneer is ook afhankelijk van de ontwikkeling van de corona-crisis en afhankelijk van het tempo van versoepeling van de maatregelen rond het organiseren van bijeenkomsten.

Dan zal het bestuur verslag doen van de gang van zaken in het afgelopen jaar en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid.

Mocht u vragen hebben over deze gang van zaken, dan vragen wij u om dit ons te laten weten via ons mailadres info@hooltwark.nl.

Sterkte in deze bijzondere tijden en blijf gezond!

Vriendelijke groet

Bestuur ANV Hooltwark