Werkploeg

Hooltwark kan beschikken over diverse agrariërs die de vereniging gemotiveerd ondersteunen met het aanleggen en/of het onderhoud van alle typen landschapselementen.

Ter ondersteuning van deze werkploeg hebben wij de beschikking over veel vakkennis op landschappelijk gebied.

Tegen een aantrekkelijk tarief voeren wij alle werkzaamheden uit m.b.t. agrarisch natuurbeheer voor  leden en niet-leden. Denk hierbij  aan het plaatsen van landschapshekken, of picknicktafels, het graven van kikkerpoelen en  het afzetten van houtwallen en singels. Kortom alles dat onder landschap inrichting, onderhoud en beheer valt.

De werkploeg staat onder deskundige leiding van de coördinator van het Hooltwark. Onze coördinator is u ook graag behulpzaam met het maken van de inrichtingsplannen, de aanleg, het beheer en het onderhoud hier van.

Vraagt u als lid gerust een eerste gratis advies aan.

Het Hooltwarkgebied