Uitstel ALV 2021

In verband met de beperkingen die nog steeds gelden i.v.m. de corona epidemie heeft het bestuur van ANV Hooltwark besloten om de ALV 2021 uit te stellen tot het najaar van 2021. U ontvangt daar t.z.t. bericht over. Lees voor de toelichting de betreffende...

22 april Nationale Zaaidag

Hooltwark en gemeente Hof van Twente zaaien vanaf 8 maart tot eind april 2021 meer dan 55 km akkerranden in met kruiden en wilde bloemen bij agrariërs en op erven in het buitengebied in de Hof van Twente. Klik door voor meer informatie.

Nieuwsbrief 2021-1

Deze Nieuwsbrief bevat vooral communicatie betreffende de vacatures en de invulling daarvan binnen Hooltwark. Zie voor de ontwikkelingen de betreffende...

Uitstel ALV

Beste leden van Hooltwark, In normale tijden organiseert de agrarische natuurvereniging Hooltwark in het voorjaar een algemene ledenvergadering (ALV). In de statuten van de vereniging staat dit omschreven in artikel 15, lid 2: “Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na...

Bloemrijke kruidenmengsels

Zoals eerder in onze nieuwsbrief aangegeven willen wij onze leden ondersteunen bij het randenbeheer. Hierbij kunnen randen langs velden, akkers of landschapselementen over ca. 3 m breedte worden ingezaaid met bijv. bloemrijke kruidenmengsels om de biodiversiteit te...

1e kievitsei is gevonden!

Vandaag 12 maart is in de Hof van Twente het 1e kievitsei van 2020 gevonden in de buurt van kasteel Nijenhuis. De gelukkige vinder is Jan West uit Diepenheim. Samen met de burgemeester zijn we even gaan controleren of het nestje er werkelijk lag….. De namen van...

Gebiedsbijeenkomst NIL

Op woensdag 11 maart hebben we een zeer leerzame bijeenkomst gehad rond het thema “Natuurinclusieve landbouw”. Sprekers van Collectief Midden Overijssel, waterschap, LTO, Staatsbosbeheer en anderen hebben geprobeerd om de problemen rond dit thema duidelijk...
Stappen zetten in Dieka

Stappen zetten in Dieka

Op 5 oktober jl. heeft Hooltwark meegedaan aan de beurs ‘Stappen zetten in Dieka’. We hebben daar veel reacties gehad en uiteindelijk hebben bijna 10 nieuwe leden zich aangemeld.