Lid worden

Door volledige invulling en ondertekening verklaart u dat ANV Hooltwark tot wederopzegging jaarlijks de bijdrage van EUR 12,00 aan ANV Hooltwark mag afschrijven van de door u vermelde rekening.

ANV Hooltwark zal er voor zorgdragen dat u altijd minimaal drie maanden voorafgaande aan het verstrijken van de betalingsperiode kennis kan nemen van de nieuwe bijdrage. Indien u binnen deze termijn van drie maanden te kennen geeft deze machtiging in te willen trekken, zullen wij vanaf dit moment met automatische incasso stoppen.

Mocht u niet akkoord zijn met een automatische incasso dan kunt u deze altijd nog binnen 56 dagen ongedaan laten maken.

 

Aanmeldingsformulier

  • MM slash DD slash JJJJ