Vereniging

De Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Hooltwark is opgericht 2 januari 2006 en heeft tot doel het uitvoeren van het beheer, het nastreven van het behoud en het herstel en de ontwikkeling van natuur- milieu en landschapswaarden gericht op streekeigen kwaliteiten. Dit in samenhang met de landbouw in de gemeenten Hof van Twente, Haaksbergen, Hengelo en Borne.

Wij zijn van mening dat alle agrariërs inspraak moeten hebben in het agrarisch natuurbeheer. Want wie weet beter dan de agrariër wat goed is voor zijn land en bedrijf. Het verleden heeft ook geleerd dat agrariërs heel goed weten wat goed is voor de natuur. Dit heeft uiteindelijk ons huidige landschap gevormd.

Het is daarom ook goed dat alle agrariërs lid zijn van de ANV in hun woon- en werkgebied.