Op 26 oktober j.l. hebben we onze algemene ledenvergadering 2021 gehouden. Zie hier voor het verslag daarvan.