Collectief Midden Overijssel

Per 1 januari 2016 is een vernieuwd subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in  werking getreden. Subsidie aanvragen voor agrarisch natuurbeheer kan alleen nog maar via de agrarische collectieven. ANV’s vormen de kern van deze nieuwe collectieven.

Het vernieuwde stelsel stelt de nodige eisen aan collectieven, zij zijn  immers eindbegunstigde. Dat wil zeggen dat de subsidies bij het collectief binnenkomen en het collectief verantwoordelijk is voor onder meer een correcte uitbetaling aan de individuele beheerders.

Hooltwark is tezamen met andere agrarische natuurverenigingen lid van het coöperatieve Collectief Midden Overijssel.

Deelnemers in dit collectief zijn:

  • Landschapsfonds Enschede
  • SVP Hardenberg
  • Landschapsvereniging De Reggestreek
  • Agrarische Natuur Vereniging Groen Salland
  • Agrarische Natuur Vereniging Land en Schap
  • Agrarische Natuur Vereniging Ommermarke
  • Agrarische Natuur Vereniging Hooltwark
  • Meer informatie over Collectief Midden Overijssel