Projecten

Hooltwark is betrokken bij en werkt aan een breed scala van projecten in het Twentse landschap.

Voorbeelden zijn:

  • project Wienerveld in Bentelo waarbij 11 ha. landbouwgrond wordt omgevormd tot natuur met als economische drager een natuurbegraafplaats
  • het Krakeel  Haaksbergen. Hier is een stuk landbouwgrond ingericht tot een natuurlijk landgoed. Door Hooltwark zijn de inrichting- en beheerplannen gemaakt. En heeft onze werkploeg de uitvoering gedaan
  • Groene Blauwe Diensten, onze gemeenten zijn rijk aan groene en blauwe elementen en vormen een landschappelijk plaatje voor mens plant en dier. Door Hooltwark zijn diverse heggen, singels, poelen, hoogstam boomgaarden en wandelpaden aangelegd. Dit maakt het landschap leesbaar, beleefbaar en draagt bij aan ecologische waarden en de steeds belangrijker wordende biodiversiteit
  • voor Rustpunt heeft Hooltwark tientallen picknicktafels gemaakt waaraan u een verfrissing kunt gebruiken tijdens uw fiets, of wandeltochten in Overijssel.

Hooltwark sluit  overeenkomsten die de aanleg en beheer van landschapselementen in het agrarisch cultuurlandschap mogelijk maken. Dit alles dankzij de subsidie van de Provincie Overijssel en de betreffende gemeenten.  Wilt u advies hierover?  Het eerste uur is gratis!!!!

Wilt u hier gebruik van maken: mail naar info@hooltwark.nl

 

Randen beheer

Hooltwark gaat zich in de toekomst meer richten op het natuurvriendelijke concept van het randen beheer. Hiervoor worden de randen langs velden, akkers of landschapselementen over een breedte van tussen de 5-10 meter vrij gehouden van gewassen en worden deze ingezaaid met bloemrijke kruidenmengsels om de biodiversiteit te versterken en te verhogen. Heeft u interesse in deelname?  Mail ons op: info@hooltwark.nl