Vacatures binnen Hooltwark

Vacatures binnen Hooltwark Voorzitter Hooltwark Henk Grimberg onze voorzitter heeft te kennen gegeven zijn voorzittershamer na negen jaar te willen neerleggen. Henk is voornemens uit de regio Twente te vertrekken. Op dit moment staat de woning van de familie Grimberg...

Uitstel ALV

Beste leden van Hooltwark, In normale tijden organiseert de agrarische natuurvereniging Hooltwark in het voorjaar een algemene ledenvergadering (ALV). In de statuten van de vereniging staat dit omschreven in artikel 15, lid 2: “Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na...

Bloemrijke kruidenmengsels

Zoals eerder in onze nieuwsbrief aangegeven willen wij onze leden ondersteunen bij het randenbeheer. Hierbij kunnen randen langs velden, akkers of landschapselementen over ca. 3 m breedte worden ingezaaid met bijv. bloemrijke kruidenmengsels om de biodiversiteit te...

1e kievitsei is gevonden!

Vandaag 12 maart is in de Hof van Twente het 1e kievitsei van 2020 gevonden in de buurt van kasteel Nijenhuis. De gelukkige vinder is Jan West uit Diepenheim. Samen met de burgemeester zijn we even gaan controleren of het nestje er werkelijk lag….. De namen van...

Gebiedsbijeenkomst NIL

Op woensdag 11 maart hebben we een zeer leerzame bijeenkomst gehad rond het thema “Natuurinclusieve landbouw”. Sprekers van Collectief Midden Overijssel, waterschap, LTO, Staatsbosbeheer en anderen hebben geprobeerd om de problemen rond dit thema duidelijk...