Hierbij vindt u de eerste nieuwsbrief van het jaar.

In deze nieuwsbrief een uitnodiging voor de ALV, met bijbehorende stukken. En verder verschillende onderwerpen, zoals de uitgevoerde werken in het winterseizoen ’22-’23 en ontwikkelingen binnen het bestuur.