Zoals eerder in onze nieuwsbrief aangegeven willen wij onze leden ondersteunen bij het randenbeheer. Hierbij kunnen randen langs velden, akkers of landschapselementen over ca. 3 m breedte worden ingezaaid met bijv. bloemrijke kruidenmengsels om de biodiversiteit te ondersteunen.In de bijlage vindt u een aanbieding van zaadmengsels van firma Neutkens. Daarbij kunt u kiezen uit:

  • Mengsel eenjarig
  • Mengsel meerjarig
  • Kruidenmengsel akker

In de bijlage worden ook de aanbevolen hoeveelheid zaad per ha en de prijzen (excl. BTW)  genoemd.  U dient rechtstreeks te bestellen bij de firma Neutkens.

Bestellen kan op de volgende manier:

– Via mail   glueb@neutkens.nl

U dient er bij te vermelden dat u lid van Hooltwark bent Van de firma Neutkens ontvangt u een factuur voor het volledige bedrag.

Als lid van Hooltwark ontvangt  u achteraf een korting van 20% op het uiteindelijke factuurbedrag, met een maximum korting  van € 100, – per lid. U kunt deze korting bij ons declareren door voor 20 mei 2020 een kopie van de factuur te sturen naar het secretariaat  van Hooltwark, met vermelding van het IBAN-nummer waar de korting op gestort moet worden.

Het sturen van de factuur kan op 2 manieren:

–      Mailen naar  info@hooltwark.nl

–       Naar Secretaris ANV Hooltwark, Bijnsstraat  10, 7471 XX  Goor

We hopen dat veel leden hiervan gebruik gaan maken!!

 Met vriendelijke groet

 Bestuur Hooltwark