Op woensdag 11 maart hebben we een zeer leerzame bijeenkomst gehad rond het thema “Natuurinclusieve landbouw”.

Sprekers van Collectief Midden Overijssel, waterschap, LTO, Staatsbosbeheer en anderen hebben geprobeerd om de problemen rond dit thema duidelijk te maken.