22 april Nationale Zaaidag

Hooltwark en gemeente Hof van Twente zaaien vanaf 8 maart tot eind april 2021 meer dan 55 km akkerranden in met kruiden en wilde bloemen bij agrariërs en op erven in het buitengebied in de Hof van Twente. Klik door voor meer informatie.

Nieuwsbrief 2021-1

Deze Nieuwsbrief bevat vooral communicatie betreffende de vacatures en de invulling daarvan binnen Hooltwark. Zie voor de ontwikkelingen de betreffende...

Uitstel ALV

Beste leden van Hooltwark, In normale tijden organiseert de agrarische natuurvereniging Hooltwark in het voorjaar een algemene ledenvergadering (ALV). In de statuten van de vereniging staat dit omschreven in artikel 15, lid 2: “Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na...

Bloemrijke kruidenmengsels

Zoals eerder in onze nieuwsbrief aangegeven willen wij onze leden ondersteunen bij het randenbeheer. Hierbij kunnen randen langs velden, akkers of landschapselementen over ca. 3 m breedte worden ingezaaid met bijv. bloemrijke kruidenmengsels om de biodiversiteit te...