Bloemrijke akkerranden

Bloemrijke akkerranden

Gemeente Hof van Twente

Hooltwark biedt ook dit jaar voor alle bewoners van het buitengebied in de gemeente Hof van Twente de mogelijkheid perceelsranden in te zaaien met een kruiden- of bloemenmengsel. Boeren krijgen hierbij een vergoeding voor de gederfde opbrengst. Het doel is om de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten en ons landschap nog aantrekkelijker te maken.

Alle bewoners van het buitengebied kunnen meedoen aan het project. Uitgangspunt is dat iedere geschikte locatie in aanmerking komt voor de regeling. Bij meerdere locaties of een zeer grote inzaailocatie kan met de initiatiefnemer besproken worden of alle locaties even kansrijk zijn en welk gedeelte eventueel afvalt. Ook bij twijfel over de kansen op een aangevraagde locatie vindt vooraf overleg plaats over de mogelijkheden.

  • Er is een budgetplafond ingesteld voor het project. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Voor deelname gelden de volgende voorwaarden:

  • De akkerrand is minimaal 3 meter breed en minimaal 100 strekkende meter lang.
  • Aanleg van de akkerrand vindt plaats buiten erf of tuin en op een kansrijke plek met voldoende zon en aansluiting op andere landschapselementen. Bij twijfel hierover wordt na aanmelding contact opgenomen.
  • Boeren krijgen een vergoeding voor inkomstenderving. Voor de eerste 600 meter is dit € 0,55/m1. Tussen de 601 en 1500 meter € 0,45/m1 en vanaf 1501 meter € 0,40/m1
  • Particulieren betalen een eigen bijdrage voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit is per aanmelding een vast bedrag van € 100,- incl. BTW.
  • De rand wordt niet bespoten of bemest.
  • Voorbereiden van de inzaailocatie wordt gedaan door de deelnemer. Dit houdt in dat gras kort is en een akker zwart is en vrij van obstakels. Het inzaaien wordt voor u gedaan.
  • Aanmelden kan tot het budgetplafond is bereikt, aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Er kan gekozen worden tussen twee type mengsels:

Eenjarig akkerbloemenmengsel

Een  mengsel met een rijke bloeiwijze, belangrijk voor insecten, zangvogels, de verschillende levensstadia van akkervogels en hoenderachtigen zoals fazant en patrijs. Het mengsel staat ongeveer 6 tot 8 weken nadat het gezaaid is in bloei.

Eenjarig graanmengsel

De  samenstelling van het eenjarige graanmengsel vormt  een voedselbron voor ‘onder andere’ wild. Het aanleggen van een wildakker verbetert de biodiversiteit van het Nederlandse landschap. Bovendien vormt het een schuilplaats waar hoenderachtigen als fazanten en patrijzen, maar ook akkervogels veilig kunnen nestelen

Aanmeldformulier deelname bloemrijke akkerranden

De aanmeldingsmogelijkheid voor deelname is gesloten.