Voorwaarden bloemrijke akkerranden

Voorwaarden voor deelname:

  • De akkerrand is minimaal 3 meter breed en minimaal 100 strekkende meter lang.
  • Aanleg van de akkerrand vindt plaats buiten erf of tuin en op een kansrijke plek met voldoende zon en aansluiting op andere landschapselementen. Bij twijfel hierover wordt na aanmelding contact opgenomen.
  • Boeren krijgen een vergoeding voor inkomstenderving. Voor de eerste 600 meter is dit € 0,55/m1. Tussen de 601 en 1500 meter € 0,45/m1 en vanaf 1501 meter € 0,40/m1
  • Particulieren betalen een eigen bijdrage voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit is per aanmelding een vast bedrag van € 100,- incl. BTW.
  • De rand wordt niet bespoten of bemest.
  • Voorbereiden van de inzaailocatie wordt gedaan door de deelnemer. Dit houdt in dat gras kort is en een akker zwart is en vrij van obstakels. Het inzaaien wordt voor u gedaan.
  • Aanmelden kan tot het budgetplafond is bereikt, aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.