Voorwaarden bloemrijke akkerranden

Voorwaarden voor deelname:

  • De akkerrand is minimaal 3 meter breed en minimaal 100 strekkende meter lang.
  • De ingezaaide randen mogen niet bereden, bemest of bespoten worden om zo de natuur haar gang te laten gaan.
  • Aanleg van de akkerrand vindt plaats buiten erf of tuin en op een kansrijke plek met voldoende zon en aansluiting op andere landschapselementen. Bij twijfel hierover wordt na aanmelding contact opgenomen.
  • De rand wordt niet bespoten of bemest.
  • De aanvrager dient zelf de inzaai-locatie voor te bereiden. Dit houdt in dat gras kort is en een akker zwart is en vrij van obstakels. (Hier zou Hooltwark ook in werkzaamheden kunnen ondersteunen bij beschikbaarheid van voldoende mankracht.

Financieel en aanmelden:

  • Boeren krijgen een vergoeding voor inkomstenderving. Voor de eerste 600 meter is dit € 0,55/m1. Tussen de 601 en 1500 meter € 0,45/m1 en vanaf 1501 meter € 0,40/m1
  • Particulieren betalen een eigen bijdrage voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit is per aanmelding een vast bedrag van € 100,- incl. BTW.
  • Meld je aan op onze website. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst en volgens de budgettaire mogelijkheden.

Beheer:

  • Locatie en beheer van akkerranden zijn cruciaal voor het aantrekken van insecten en het voorkomen van onkruid. Het is belangrijk om zorgvuldig te kiezen welk zaadmengsel naast welk gewas wordt gebruikt, en onkruidvrij te maken voor het zaaien. Zaaien gebeurt idealiter in april of begin mei, maar kan ook tot half september plaatsvinden voor meerjarige grassen en kruiden. Goed beheer, zoals het vermijden van onnodige berijding, tijdige maaiing en wortelonkruidbestrijding, verlengt de levensduur van de akkerrand en behoudt zijn biodiversiteit. De juiste keuze van grassoorten en kruiden is ook essentieel om vergrassing te voorkomen en de bloeiende kruiden te behouden.