Bedankt voor uw aanmelding bloemrijke akkerranden

Bloemrijke akkerranden

Gemeente Hof van Twente

Beste heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw aanmelding. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Zolang dit nog niet gebeurd is, is de aanmelding nog niet definitief. De mogelijkheid bestaat dat uw locatie na beoordeling op kansrijkheid nog afvalt. Ook wanneer op de dag van uitvoering de grond niet zaaiklaar is, kunnen we ons onthouden van het inzaaien van de akkerrand. Zaaiklaar houdt bij gras in dat dit kort gemaaid is en bij een akker dat deze zwart is en vrij van obstakels.

Let op als agrarier bent u er zelf verantwoordelijk voor om deze akkerrand op een goede manier op te nemen in Mijn Percelen van RVO. U kunt de vergoeding van deze rand niet combineren met een vergoeding vanuit het ANLb of voor de geldwaarde meenemen in de eco-regeling.

Heeft u tussentijds vragen over het uitvoeren van de regeling of wilt u een wijziging doorgeven dan kunt u contact opnemen met Teun Jan Roeterdink (akkerranden-hvt@outlook.nl).

Heeft u andere vragen over Hooltwark kunt u contact opnemen met Arjen Heerink (06-14805238) of een mail sturen naar info@hooltwark.nl.Vermeld in het laatste geval uw naam, adres en telefoonnummer voor een snelle reactie.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van ANV Hooltwark