Aanmelden ALV 2021

In verband met de regelgeving rond het corona-gebeuren is het nodig om u aan te melden voor de ALV 2021.

De algemene ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op 26 oktober a.s..

Op deze manier weet het bestuur hoeveel mensen aanwezig zullen zijn en daarmee kunnen de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden.

Mochten er te veel aanmeldingen komen, dan kan het aantal bezoekers gelimiteerd worden