Vacatures binnen Hooltwark

Voorzitter Hooltwark

Henk Grimberg onze voorzitter heeft te kennen gegeven zijn voorzittershamer na negen jaar te willen neerleggen. Henk is voornemens uit de regio Twente te vertrekken. Op dit moment staat de woning van de familie Grimberg in Ambt Delden te koop. Het ligt in de bedoeling dat Henk en zijn vrouw een nieuwe woning bouwen in Limburg.

Henk heeft aangegeven dat hij de nieuwe voorzitter m/v de komende tijd wil ondersteunen mocht hier behoefte aan zijn.

Vacature bestuurslid Hooltwark

Bestuurslid Collectief Midden Overijssel

Hooltwark is als een van de zeven Agrarische Natuurverenigingen mede oprichter van het Collectief Midden Overijssel. Dit collectief verdeelt tezamen met de twee andere collectieven in Overijssel de subsidiegelden voor de beheervergoedingen in het kader van de ANLb (Agrarische Natuur en Landschaps beheer). Daarnaast vraagt het collectief deze subsidie aan bij de provincie door middel van een beheerplan.

Vanaf de oprichting van het Collectief Midden Overijssel is Henk Grimberg namens Hooltwark bestuurder (vicevoorzitter) van het collectief. Door zijn geplande vertrek uit Twente komt er een vacature in het bestuur van het collectief. Voor deze functie waarvoor een vergoeding wordt betaald is het een pré als u zelf een beheerovereenkomst hebt met het collectief.

Bestuurlijke ervaring is vereist.

Mocht u interesse hebben in de vacature van bestuurslid voor het collectief neemt u dan contact op met Henk Grimberg. U kunt hem mailen (henk.grimberg@gmail.com of bellen 06 149 47 705).